TORQUE ปั๊มไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่ง รุ่น TBM100 1 HP 1 1/4 x 1 นิ้ว 220 v

คุณสมบัติสินค้า:

TORQUE ปั๊มไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่ง รุ่น TBM100 1 HP 1 1/4 x 1 นิ้ว 220 v ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดทองเหลืองแบบเปิด *** จัดส่ง KERRY ***

Share

TORQUE ปั๊มไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่ง รุ่น TBM100 1 HP 1 1/4 x 1 นิ้ว 220 v  ปั๊มน้ำหอยโข่งใบพัดทองเหลืองแบบเปิด

Q=l/min 10 - 90
Pmax=ber 9
Tmax= ํC70
H=m 34 - 8
Hmin= 8
Hmax= 36
uF= 20
MEl>-.- 
Vc= 450
Motor 1 - 50 Hz
kW 0.75
HP 1
V 230
n100%=19.7
3000min-1
A 5.6
Tmax.amb= ํC 45
Powered by MakeWebEasy.com