TORQUE ปั๊มไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่ง รุ่น TCP200 2 x 2 นิ้ว 220v 2 HP

คุณสมบัติสินค้า:

TORQUE ปั๊มไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่ง รุ่น TCP200 2 x 2 นิ้ว 220v 2 HP ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดทองเหลืองแบบปิด จัดส่ง Kerry

Share

ปั๊มไฟฟ้า ปั๊มหอยโข่ง TORQUE 2 HP 2 x 2 นิ้ว 220 v รุ่น TCP200 ปั๊มน้ำหอยโข่ง ใบพัดทองเหลืองแบบปิด 

Q=l/min 40 - 500
Pmax=bar 9
Tmax= ํC70
H=m 28.5-10
Hmin=10
Hmax= 30
uF=40
MEl>-.-
HP 2
Motor 1 - 50 Hz
n100%=43
3000 min-1
A 10.9
Tmax.amb= ํC45
Powered by MakeWebEasy.com