STANLEY เลื่อยวงเดือนตั้งโต๊ะ 10นิ้ว 1800วัตต์ รุ่น STST1825

Share

Share

รายละเอียดสินค้า STANLEY เลื่อยวงเดือนตั้งโต๊ะ 10นิ้ว 1800วัตต์ รุ่น STST1825
กำลังมอเตอร์สูงถึง 1800วัตต์
จำนวนฟันใบเลื่อยมากถึง 60 ซี่
กำลังมอเตอร์ 1800วัตต์
ขนาดใบเลื่อย 245 มม.
มีล้อเพื่อการขนย้ายได้ง่าย
 


 
 

 
 
 

 
 


ข้อมูลเฉพาะของ STANLEY เลื่อยวงเดือนตั้งโต๊ะ 10นิ้ว 1800วัตต์ รุ่น STST1825
แบรนด์สแตนเลย์
SKU317156094_TH-594460191
ประเภทของการรับประกันมีการรับประกัน
รุ่นSTST1825
ระยะเวลาการรับประกัน2 ปี
ภายในกล่องสินค้าSTANLEY เลื่อยวงเดือนตั้งโต๊ะ 10นิ้ว 1800วัตต์ รุ่น STST1825

Powered by MakeWebEasy.com