โอห์มมิเตอร์

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

รหัสสินค้า : TMT 46001
ขนาด : 600 v
น้ำหนัก/อัน : 220 g.

Digital Multimeter

• เหมาะสำหรับงานทั่วไป เช็คตรวจซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
• จอแสดงผล LCD แสดงค่าได้ถึง 1,999 หลัก
• วัดโวสท์กระแสตรง 200mV /2V / 20V /200V / 600V
• วัดโวล์ทกระแสสลับ 200V /600V
• วัดความต้านทาน 200 /2k /20k / 200k / 2M
• วัดแอม์ปกระแสตรง 200 / 2mA / 20mA / 200mA / 10A
• วัดกระแสไฟฟ้าได้ถึง 10A ทั้งไฟ VC และ DC
• สามารถอ่านค่าตัวเลขอออกมาได้ทันที สะดวกสบายไม่ต้องคำนึงถึงขั้วมอเตอร์ว่าวัดถูกหรือผิดเพราะว่ามีเครื่องหมายบอก
• มีค่าค้านทางภายใน 200 Ohm สำหรับการวัดด้วย HART
• มีปุ่ม back light เพื่อให้หน้าจอสว่าง
• สามารถกดค้างค่าหน้าจอได้ (Hold)
• วัดค่าความต่อเนื่อง (Continuity) และทดสอบไดโอดได้ (Diode test)
• ระบบปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
• ไฟแสดงสถานะเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
• ภายในกล่องประกอบด้วยโอห์มมิเตอร์ สายวัด และถ่าน (ถ่านที่ใช้ DC 9 โวลต์)
Powered by MakeWebEasy.com