HOW TO PAY
 ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่านเวปไซต์ และการชำระเงิน


 ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเวปไซต์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดสินค้าก่อนการสั่งซื้อได้ค่ะ

 เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถชำระเงินผ่านธนาคารตามรายละเอียด ดังนี้

> ธ.กสิกรไทย
• นุกูล ทองสุข • 
002-1-67888-0

• ลลิลลา ธรรมนิธษ •
008-1-31516-7

> ธ.กรุงเทพ
• นุกูล ทองสุข •
310-302432-3

 เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ >>>> Click

 เมื่อบริษัทได้รับการแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งให้คุณลูกค้าตามที่อยู่ที่ระบุในการสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าได้ที่ >>> Click

หมวดหมู่สินค้า

Powered by MakeWebEasy.com